Sommarspaning - spelmansstämma i det idylliska Furudals bruk

I Furudals bruk äger sedan tio år tillbaka en innehållsrik och omväxlande stämma rum i augusti. I en miljö som uppenbarligen är perfekt för arrangemanget.

Furudals Bruk är en idyllisk, välbevarad järnbruksby invid Ore älv, älven som i sin tur gett namn åt den gamla socknen och kommunen Ore. Efter kommunsammanslagningen 1973 är nu Ore en del av Rättviks kommun. Sporadiska spelmansstämmor har hållits i Furudals Bruk då och då men stämman i dess nuvarande form startade för nio år sedan då Furudals Bruk firade sitt 300 års jubileum. I de musikaliska arrangemangen ingick då en spelmansstämma i dagarna tre.

Det började med en välkomstkonsert i Ore kyrka på fredagen där bl a Ale Möller och Marit Bergman medverkade tillsammans med flera riksbekanta spelmän. På lördagen var det sen dags för själva spelmansstämman även om den tjuvstartade redan på fredag kväll efter konserten. Kurser, dans, buskspel, konserter, till långt in på småtimmarna. På söndagen avslutades stämman med en spelmansgudstjänst på Älvön ute i det fria. Arrangemanget föll väldigt väl ut och därför ordnas nu stämman för 9:e året i rad.

På 1700-talet var Furudals Bruk ett järnbruk. Kanoner, ankarkätting, plogbillar m m var produkter som spreds över världen. Med tiden tystnade smedernas hammarslag och fram emot 1900-talet präglades bruket av jordbruksskötsel. Tyvärr minskade verksamheten allteftersom för att till slut redovisa ett ganska utflyttat och tomt gammalt brukssamhälle.

NYDANANDE

1973 startade dock en enormt glädjande och nydanande verksamhet i Furudals Bruk. En man vid namn Lennart Öhnell restaurerade i stort sett hela bruket, allt från Herrgården till smedjor, kvarnar och stall. Man byggde också nytt. Inriktningen var konferenser och kurser.

Bruket blomstrade igen även om ”järnbruket” hade blivit ett ”språkbruk”. Denna verksamhet fortsätter än idag om än i minskad omfattning. Idag är också bruket känt för sina bröllopsfester, de mångfaldiga möjligheterna att bo och semestra, den fina golfbanan men också för spelmans- stämman naturligtvis.

För flera år sedan köpte Chris och Diane Gruber tillsammans med Cameron Flanders, kättingsmedjan i Furudals Bruk. De är bosatta i Colorado men hade varit i Sverige tidigare för att via kurser lära sig mera om folkmusik och den tillhörande dansen. Deras intresse förde med sig att de sökte en fast plats i tillvaron även här i Sverige trots att de vinterhalvåret fortfarande bor kvar i Colorado.

De ville utveckla folkmusikintresset och dansen, kättingsmedjan i Furudals Bruk blev den perfekta lösningen. De erbjuder sin investering till folkmusikens fromma och har förutom den årliga spelmansstämman själva ordnat spelmansträffar och danskurser under sommarhalvåret flera år tillbaka i tiden. Danskurserna har blivit enormt uppskattade på det erkänt förnämliga dansgolv som kättingsmedjan erbjuder.

Miljön i Furudals Bruk andas spelmansstämma. Härifrån trakten kommer Timas Hans, som vann Zorns första spelmanstävling i Mora. Han är kanske den som allra mest präglat de riksbekanta orelåtarna och fört dem vidare. Oavsett varifrån man kommer i landet och är spelman så har man nog en orelåt på repertoaren. Kätting- smedjan är själva navet i det som hän- der under de tre stämmodagarna. Inte mindre än sex spelmanslag står för dansmusiken på lördagskvällen. Lagen är de välkända från Ore, Rättvik, Boda, Orsa, Alfta samt ett lag som varierar år från år. Detta lag blir också tema för året och färgar på så sätt tongångarna och danserna. Temalaget står också för en del av välkomstkonserten i kyrkan tillsammans med ytterligare en spännande artist eller grupp.

Full fart på dansen i Furudals bruk

Full fart på dansen i Furudals bruk

För speciellt dansintresserade har det blivit populärt att boka in stämman då man får prova på många olika polskestilar under en och samma danskväll. Musikaliskt är det ju också en speciell njutning att till de riksbekanta spelmanslagen sväva fram i dansen. Bara från de sex medverkande spelmanslagen är det fråga om ca 150 spelmän som är på plats. Detta för
ju också med sig att det inledande allspelet blir särskilt medryckande tillsammans med buskspelare och övriga gästande spelmän.

Kättingsmedjan är också platsen för lördagens konserter. Här brukar det bli möten med riksbekanta spelmän. Antalet varierar men gemensamma nämnare är förstklassig folkmusik och enorm spelglädje. Ett stående inslag är också en timmes konsert med Fällmans ukuleleorkester.

FÄLLMANS LADA

För många år sedan flyttade Matts och Mariann Fällman till Furudals Bruk. De köpte skolhuset som blev deras institution för både musik och andra konstarter. Eftersom Matts är smed tyckte han att det passade bra att återinföra hammarslagen från en smedja i Bruket.

När Matts Fällman, smeden i Furudals Bruk, ”tar sig ett järn” för att skapa en ny modell av en smidesljusstake, kan det hända att han hämtar inspiration från musiken. En ukulele eller gitarr finns alltid till hands för den duktige musikern i smedjan. Det kan hända att inspirationen till ljusstaken först mynnar ut i en ny låt som också får text, för det mesta på rättviksmål.

Smedens arbete fortsätter sedan och utvecklas till en vacker skapelse däri man kan känna både tradition och nyskapande från den miljö av gammalt järnbruk som funnits tidigare i Bruket. I designen har dock alltid Matts god hjälp av hustru Mariann både vad det gäller smidet och de musikaliska kompositionerna med texter.

Konserten i Kättingsmedjan med ”Fällmans ukuleleorkester” är sevärd. Då bjuder 30-mannabandet på en show som är lika populär varje år. Gamla låtar varvas med nya från flera musikstilar men i botten finns det folkmusikaliska. Tidigare på dagen, kan man se Matts Fällman i aktion i smedjan. Vem vet, han kanske avbryter smidandet för att hämta inspiration eller också drar han bara av en låt och sjunger på rättviksmål.

I Fällmans Lada vid skolhuset erbjuds möjligheter till att spela tillsammans eller lyssna i stort sett dygnet runt. Här är det inte bara fiolmusik som gäller, här finns även andra musikstilar. Folkmusiken kan man ändå säga är den röda tråden.

I den gamla kvarnen invid älven händer också saker under stämman. ”Finliret” är en möjlighet för finsmakare att njuta av låtar i härlig miljö. Mitt i stämman men ändå lugnt och avskilt. I kvarnens ”stensal” sprakar brasan, levande ljus och här kan spel- män spontant anmäla sig för framträdanden. Solo, duo eller mindre grupp. Mycket populärt, listan på framträdanden blir snabbt fulltecknad och här kan man njuta till sena natten.

Stämningsfullt med Pers Hans och sonen Alexander

Stämningsfullt med Pers Hans och sonen Alexander

Om man följer Ore älv från Furudals Bruk via Oresjön och sjön Skattungen mot Orsa, kommer man efter ca 2 mil till Skattungbyn. Här bor en av Sveriges främsta fiolpedagoger, Jonny Soling. Via Malungs Folkhögskola där Jonny tillsammans med kollegan Kalle Almlöf startade ”fiollinjen”, har Jonny låtit väldigt många elever blicka in i fiolens mystik och samtidigt på mycket hög pedagogisk nivå, lära sig att hantera fiolen och stråken mot ömsesidig harmoni. Ett stort antal tidigare elever är idag välkända folkmusiker och i sin tur förebilder för nya unga musiker.

Sedan flera år tillbaka är Jonny kursledare vid stämman i Furudals Bruk. Här kan man samla på sig mycket värdefull information vare sig man är nybörjare eller tycker att man behärskar sitt instrument. Ytterligare kursverksamhet förekommer under stämman och även utställningar av konst, smide mm.

Jonny Soling, ständig kursledare i Furudal

Jonny Soling, ständig kursledare i Furudal

RÄTTVIK TEMA 2017

Stämman i år äger rum 11-13 augusti. Det är Rättviks spelmanslag som är tema för året och de utlovar ett fantastiskt framträdande på välkomstkonserten i kyrkan på fredagskvällen. De spelar också till dans på lördagen. Tillsammans med spelmanslaget medverkar Oskar Stenmark och hans grupp Piatruba. Oskar har släktband till Rättvik, hans farmor är Elsie Börjes, känd violinist från den kända spelmanssläkten Börjes. Oskar och hans grupp gör tolkningar av rättvikslåtar på ett härligt, i folkton, jazzaktigt sätt. Framtoningen i deras musik påminner om den känsla som Jan Johansson skapade i sina låtar på skivan ”Jazz på svenska”. Spelmanslaget och Piatruba kommer att framföra gemensamma arrangemang men spelar naturligtvis var för sig också.

Oskar Stenmark tog sin masterexamen i New York, där han bor och i januari samlade han sina musiker för att bl a börja repetitionerna med nya rättvikslåtar.

Mera info om årets stämma och kompletterande programpunkter, boende m m kommer naturligtvis löpande, bl a i annonser och på www. furudal.nu.

Text: Börje Sommar