Bullermyrens spelmanslag sommaren 2018.  Foto: Maria ten Wolde

Bullermyrens spelmanslag sommaren 2018. Foto: Maria ten Wolde

 

Bullermyrens spelmanslag


Nordiskt och orientaliskt musikmöte

Bullermyrens spelmanslag är namnet på vårt färskaste spelmanslag som träffas utvalda tisdagar kl 19:15 i Stora salen på Musikskolan i Borlänge. Namnet visar på släktskapet till bandet Bullermyren som under flera år visat vilken ljuv musik som kan uppstå när spelmän från olika traditioner möts och delar musik med varandra. Fröet till bandet Bullermyren och det nystartade Bullermyrens spelmanslag såddes i mötet mellan Björn Lindström och Idris Jafo. Björn hörde Idris spela på en konsert i Gävle, telefonnummer utbyttes och nu åtnjuter vi frukterna av intresset för den andres musik.

Bullermyrens spelmanslag spelar på orsa hembygdsgård, april 2018.  Foto: J. Holmén

Bullermyrens spelmanslag spelar på orsa hembygdsgård, april 2018. Foto: J. Holmén

I mars startade spelmanslaget som liksom bandet Bullermyren tar avstamp i de rika folkmusiktraditioner som finns i länderna runt Sverige och Syrien. Ledare för spelmanslaget är Idris Jafo, Saz- och Oudlärare från Aleppo och grundare av bandet Bullermyren, tillsammans med Bajo Kohring, nyutbildad fiollärare vid Ingesunds Musikhögskola med inriktning på folkmusik. Vill du vara med? Här anmäler du dig!

Bullermyrens spelmanslag drivs i projektform under 2018 med stöd av Landstinget Dalarna, Folkmusikens hus och studieförbundet Bilda Mitt.

 
 
 

Repertoar - fylls på efterhand!


Werkmästarvalsen


La Tarara


Kaffelåten


Perwars Låt


Högskolan Dalarnas Akademiska Högtidsmarsch av Ola Bäckström