Västbergs bystuga

  • Rättvik

Kl 20, Danskväll till Rättviks spelmanslag. Välkommen!

Arrangemang: Rättviks spelmanslag
Kontaktperson: Hannelore Björklund 023 622 56

September 18
Grönklitt
September 19
Grönklitt