Ovanmyra bystuga, Boda

Danskväll med Boda spelmanslag och gäster från Norge. 
Margit Myhr, folkmusiker och dansare från Ål i Hallingdal. 
Erlend Apneseth, folkmusiker från Jølster i Sogn og Fjordane.
Servering finns