Västbergs bystuga, Rättvik

Rättviks spelmanslag spelar till dans.