Aspeboda bygdegård

Gässbikôllor & Jon Holmen, Knapp Britta och Knapp Karin bjuder upp till dans – de utlovar många polskor från Boda och Bingsjö i en danskväll med djupa dalarötter och innerligt sväng!