Tobaksspinnarstämman, Nås

Västerdalarnas bästa spelmansstämma som hedrar minnet efter nåsspelmannen Bramans Erik Eriksson vars yrke var tobaksspinnare. Stämman försiggås av kursdagar med både kortare och längre kurser med bland andra Jonas Åkerlund, Zara Helje, Joel Bremer och Anders Rosén.

Entré löses på plats