Östbjörka bystuga, Rättvik

Spelmansstämma

Årets tema; "Spel och dans - i dalom" * Fyra dansbanor * 100 spelmän*

Grundkurs: Dansa polska med Anders Holm kl 18.30-19.30, Stämman startar kl 20.00

Entré löses på plats.