Ovanmyra bystuga, Rättvik

Bystugedans med Boda Spelmanslag
Gästspel: André Løkken och Andrea Lätt
Entré 100 kr
Servering med hembakat fikabröd och smörgåsar.