Hembygdsgården, Sunnansjö

Hörkens bygdedansare bjuder in till Dans och Spelträff
Vi träffas och dansar till några olika grupper
- Saxdalingarna
- Thor-Anders och Britt-Marie
- Henrik med damer
- Vädurarna
- Lasse Fredriksson med flera

Hembygdsgården är stor så vi hoppas på många spelmän som vill buskspela så
det blir som en liten spelmansstämma.
Vi avser dansa på utedansbanan men vid dåligt väder flyttar vi in i logen.

FIKA: finns att köpa på plats!

Kostnad: kollekt till spelmännen

Frågor:
Britt-Mari Westholm 070-64 95 13, brittmari.westholm@gmail.com
Birgitta Larsson 073-02 88 738 , birgsamsunnansjo@gmail.com