Rättviks kyrka

Konsert med Rättviks spelmanslag
Hundraåringarna och deras musik är temat i år.
Spelmän som presenteras är: Blånn Olle, Påhl Olle, Sparf Anders, Börtas Hans, Pers Erik och Päkkos Gustaf.

Välkommen!