Östbjörka, Rättvik

ÖSTBJÖRKASTÄMMAN
Årets tema; "Spelmän från nästgårds"
*Fyra dansbanor* 100 spelmän* DANS KL 19-01

Dansa polska! Grundkurs med Kari och Anders Holm 17.30-18.30