Maria Norrfalks Spelmansresa

Maria Norrfalk i samband med avtackningen i augusti 2015  

Maria Norrfalk i samband med avtackningen i augusti 2015
 

Unga spelmän får nu en välkommen möjlighet att fördjupa sig i Dalarnas folkmusik via en nyinstiftad stipendiefond – ”Spelmansresan”. Fonden bildades av landshövdingen Maria Norrfalk i samband med att hon lämnade sitt uppdrag i augusti 2015.

Maria har ett starkt intresse för länets folkmusik och såg möjligheten att använda sig av avtackningen för att bidra till något konkret för våra unga medlemmar. I samtal med Bingsjöstämmans ordförande Anders Bjernulf och Spelmansförbundets ordförande Pontus Selderman kom man ganska snabbt fram till idén att upprätta en fond vars ändamål skulle vara att:

”… bidra till att trygga spelmanstraditionen i Dalarna. Detta skall ske genom att med penningbidrag uppmuntra och vidareutveckla unga spelmän som vill förkovra sig i Dalarnas spelmanstradition.”

Fondens tillgångar har uppkommit genom att enskilda, företag och organisationer i samband med avtackningen lämnade penninggåvor till ett för ändamålet särskilt öppnat konto. Fonden skall stimulera och inspirera stipendiaten att under ett år arrangera möten med länets främsta traditionsbärare och spelmän. Inledningsvis utdelas två stipendier per år och penningbidraget kan maximalt uppgå till 20 000 kr per stipendiat och år.

Vem kan söka?

Personer eller organisationer som vill ansöka om medel ur fonden skall göra detta senast den 1 april. I sin ansökan skall stipendiaten redogöra för planerade aktiviteter, hur dessa tillgodoser fondens ändamål och beräknade kostnader.

Ansökan skickas till:

Dalarnas Spelmansförbund                                                                                                                                                          ”Spelmansresan”
c/o Folkmusikens hus
Dalagatan 7
795 31 Rättvik

Frågor besvaras av pontus.selderman@dalarnasspelmansforbund.se

Stipendiet delas ut i samband med Bingsjöstämman av Maria Norrfalk.