Nyheter från FolkUngar

Projektet FolkUngar har sedan hösten 2012 gett över 16000 skolbarn ett första roligt möte med folkmusiken. Tillsammans med Eiwor Kjellberg och Tuva Modéer på fiol, David Albertsson på gitarr och Anders Ågren på bas har barnen sjungit, dansat och spelat lösa strängar och öppna ackord på fioler och små gitarrer till riktigt bra traditionella låtar. Målet har varit att barnen ska ryckas med i musiken och känna glädjen i att spela tillsammans, vilket sannerligen fungerat bra. I tre år har Arvsfonden finansierat projektet, vilket inneburit att skolorna fått besöken helt gratis.

FolkUngar har helt klart varit en succé, med massor med spelsugna ungar som resultat.

Förutom skolbesöken har det anordnats sommarläger, uppträdanden med barn på spelmansstämmor, inspirationsdagar för kulturskolornas personal m.m. I somras släpptes dessutom skivan FolkUngalåtar med tillhörande nothäfte, ett fint material för grund- och musikskolor samt för barn och föräldrar att använda hemma.

Så har då dessa FolkUngars första tre år gått. Den stora frågan under hösten har varit huruvida FolkUngar kan leva vidare när Arvsfondsmedlen är slut och besöken måste köpas in av skolorna. Som det ser ut nu är möjligheterna för det mycket stora. Förutom tryggheten i många bokningar för 2016 kom ett glädjebesked från Musikverket i november, de har nämligen beviljat ett verksamhetsstöd på hela 700 000. Dessa pengar ger FolkUngar möjligheten att jobba vidare och utvecklas samt att anlita bokaren Emma Carlsson.  

Planen är att FolkUngar från och med hösten 2016, förutom vår vanliga spelworkshop för åk 2-6, ska erbjuda ”FolkUngapatrullen på äventyr”, en interaktiv musiksaga, för 5-8 åringar samt ”FolkUngar på scen”, ett Skapande Skola-projekt som vänder sig till åk 3-6 där vi vid tre besök arbetar mot en föreställning. Med dessa tre ben att stå på och tre års intensivt arbete i bagaget ska det gå fint att överleva på egen hand i framtiden.

Framförallt finns lusten att sprida vår brinnande spelglädje till ännu fler ungar!