Guldgruvorna gläntar på dörren!

Legendariska musikanter och vokalutövare. Ögonblick fångade för eftervärlden. Hur lät det? Ulrika Lindholm, Eric Sahlström, Nordergutarnas spelmanslag, Páll Patursson, Gössa Anna Andersdotter, Karl Gudmundsäter, Röjås Jonas, Olof Tillman... Listan på guldklimpar som du nu kan lyssna på är lång.

Arbetet med att göra arkivmaterial tillgängligt hemifrån har tagit stora steg den senaste tiden. Fortfarande är den överlägset största delen material endast tillgängligt på plats hos respektive arkivhållare, men genom avtalsskrivning är nu ett relativt stort antal inspelningar och uppteckningar möjliga att ta del av på webben.

Svenskt visarkiv
Nyligen la arkivet ut över 7000 avsnitt med mer än 800 utövare från Sveriges radios tidiga inspelningar av folkmusiker. Här kan du ta del av den enorma insats Matts Arnberg gjorde för att lyfta fram musiker och sångare som nu är portalfigurer för traditionsmusiken. Här hittar du inspelningarna!

Folkmusikens hus
Arbetet med att skriva avtal med rättighetsinnehavare fortskrider. Genom de så kallade "sockenpiloterna" kan FMH kontinuerligt göra mer av sitt stora digitala arkiv tillgängligt via webbdatabasen. I dagsläget rör det sig om nästan 13 000 inspelningar och uppteckningar som går att avnjuta från hemmet. Här hittar du WebbFIOL!