Hornblåsarstämma och fäboddag på Karl-Tövåsen

Dalarnas spelmansförbunds Horn- och blåssektion inbjuder till en träff för de som spelar horn, näverlur, spilåpipa och desom kular och lockar på kreatur vid fäboden. Hornblåsarstämman har varit på olika platser i Dalarna sedan 1973 t.ex. Ärteråsens fäbodar i Ore och Ljusbodarnas fäbodar i Leksand. De bästa vallmusikanterna från hela landet brukar delta i en rundblåsning från skogen och vallen. Från Dalarna deltar bl.a. Pär Pettersson, John Erik Eggens, Anna Aronson, Lars-Erik Backman, Mårten Hellquist, Kerstin Sonnbäck, Agneta Stolpe. Intresserade av vallmusiken har under dagen möjlighet att se hur man tillverkar, prova på, eller kanske köpa ett instrument.

Ris-Kerstis horn. Folkmusikens hus bildarkiv.

Karl-Tövåsens fäbodar i Rättvik är unik då fäbodbruk har förekommit utan uppehåll sedan 1600-talet. Brukare och dagens värdar är Tin och Roger Gummuns som övertog driften 2006 efter Ingrid och Gunnar Sand. Vid fäboden finns för närvarande kor, hästar, getter, får, grisar, höns, hundar, katter och kaniner, tillsammans ett 60-tal djur. De flesta är betande på vallen och i den omgivande skogen.

Upplev vallmusiken och fäbodlivet på en levande fäbod och njut av ljuden, dofterna och naturen. Karl-Tövåsens fäbod ligger c.a 8 km norr om Vikarbyn i Rättvik. Mer information kan fås på www.karltovasensfabod.se

Entre: 100 kr, barn 40 kr, inkluderar konsert och fäbodvisning.

Tid: fredag 8 juli kl 11:00