Dalarnas Försäkringsbolag inleder samarbete med Dalarnas Spelmansförbund

Dalarnas Försäkringsbolag, som har Dalarna som verksamhetsområde, har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

Dalarnas Spelmansförbud har c a 1 400 medlemmar, jämnt fördelade över åldrar, kön och geografiska områden i landskapet. Dalarnas Spelmansförbud verkar för att ”väcka liv i, bevara och utveckla den traditionella instrumentala och vokala folkmusiken i Dalarna”. En viktig del av detta är ungdomsverksamheten där en omfattande kursverksamhet bedrivs. En annan viktig del är arrangerandet av spelmansstämmor där Bingsjöstämman naturligtvis är kronjuvelen.

Ett avtal om sponsring har nu tecknats mellan Dalarnas Försäkringsbolag och Dalarnas Spelmansförbund. Spelmansförbundet erhåller därigenom stöd för att möjliggöra sin roll som en av de större arrangörerna av folkmusikevenemang i Dalarna samt att fortsätta bidra till att folkmusiken i Dalarna lever vidare.

”I takt med att den offentliga finansieringen minskar och det blir allt svårare att få folk att jobba ideellt är vi glada över den här typen av samarbete med näringslivet för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Ett av Dalarnas viktigaste varumärken är folkmusiken och det är glädjande att företagen inser värdet i detta”, säger Spelmansförbundets ordförande Pontus Selderman i en kommentar.

För ytterligare information kontakta pontus@dalarnasspelmansforbund.se