Folkligt sångnätverk startas i april

DSF's vissektion startar i samarbete med Folkmusikens hus och Studieförbundet Bilda ett nätverk för folklig sång i Dalarna. Nätverket riktar sig till dig som är intresserad av folklig sång och vill jobba med att fördjupa din och andras kunskap och passion för den vokala folkmusiken i Dalarna. Nätverket är en regional variant av det nationella sångnätverk som tidigare funnits och vill vara en motsvarighet till det nätverk som startades i Gävleborg för några år sedan. De två regionala nätverken ger också förutsättningar för utbyten i framtiden.

Nätverket kommer att träffas två dagar om året, en gång på våren och en gång på hösten. Dessa nätverksträffar kommer att vara forum för sång, diskussion och fördjupning inom folklig sång. Varje träff har minst en person ur nätverket som värd och värdarna får sätta dagens tema och schema. Detta värdskap kommer att rotera så att vi får del av varandras kunskap och perspektiv på den folkliga sången. Platsen för nätverksträffarna kommer också att flytta runt om i Dalarna.

Förutom dessa huvudträffar kan nätverket eller delar av det vara engagerade i sångarrangemang runt om i Dalarna och fungera som en resurs när det gäller informationsspridning och bollplank för sångevenemang.

Den första träffen för nätverket blir den 29 april på Folkmusikens hus i Rättvik. Under dagen kommer vi kika in i Folkmusikens hus digitala arkiv och botanisera bland den stora mängd inspelningar med vokalutövare som finns insamlade från sent 1800-tal och framåt. Dessutom kommer vi så klart sjunga med varandra under ledning av Lissman Gunnar Turesson, balladdansare och visstugevärd extraordinaire.

Är du intresserad att vara med i nätverket? Skicka ett mail till info@dalarnasspelmansforbund.se och skriv några rader om dig själv och din relation till folklig sång.

/Vissektionen