Ny hedersmedlem i samband med årsmötet

Tack och tummen upp för en ovärderlig insats, Janne!  Foto: Lars Moberg

Tack och tummen upp för en ovärderlig insats, Janne! Foto: Lars Moberg

Enligt Dalarnas spelmansförbunds stadgar kan den ”som gjort särskilt stora insatser för förbundet” väljas till hedersmedlem. En sådan person är utan tvekan spelmansförbundets styrelses ständige sekreterare Janne Wallman och han utsågs därför välförtjänt till hedersmedlem i samband med årsmötet den 18 mars 2017. Efter att ha varit en klippa i spelmansförbundets styrelse i mer än 20 år lägger nu Janne Wallman pennan åt sidan och greppar stråken på heltid i förbundet.

"Att ha en bra sekreterare som håller ordning på formalia och dokumenterar vad om händer är en förutsättning för ett bra styrelsearbete. Dessutom är Janne en person som man kan luta sig mot när det blåser, som kan gjuta olja på ibland livliga diskussioner och han är en bra kamrat”, sa ordförande Pontus Selderman i sitt tacktal. Vid avtackningen var det en märkbart rörd sekreterare som stolt kan se tillbaka sin ovärderliga insats för Dalarnas spelmän och som alltid när hedersmedlemmar utses efter sitt styrelseuppdrag så blir platsen de lämnar en utmaning att fylla. Det ligger i sakens natur och blir tydligt när vi tar oss an uppgiften att följa Jannes exempel. Vi tackar ödmjukast för arbetet genom alla år och ser fram emot sommaren då vi möts igen!

Sedan ett antal år hålls Spelmansförbundens årsmöten på Folkmusikens hus samma helg som Lerdalsstämman. Årsmötet, som bevistades av ett 70-tal personer, inleddes med att en grupp sångare, som gått på kurs för Sofia Sandén under dagen, sjöng några visor i uppvärmningssyfte.

Därefter tog Spelmansförbundets styrelse över och redovisade det gångna året, både vad avser aktiviteter och ekonomi. Det kunde konstateras att 2016 var ett synnerligen intensivt spelmansår med bl a Zormärkesveckan, Riksspelmansstämman i Mora och den nya Höststämman på Högfjällshotellet i Sälen på programmet. Hela verksamhetsberättelsen samt bokslutet kan man ta del av här.

Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen, Anna-Karin Jobs Arnberg från Dala-Floda och Linnea Hedvall från Leksand. Glädjande kunde styrelsen också presentera en ny redaktör för Spelmansbladet. Det blir Jan Raihle, tidigare chef för Dalarnas Museum som tar över redaktörskapet tillsammans med en gedigen redaktionskommitté. Det första numret planeras att komma ut i början av maj.