Bli ledare i FolkUngar på höststämman i Sälen

FolkUngar på Folkmusiknatta  Foto: Jon Holmén

FolkUngar på Folkmusiknatta Foto: Jon Holmén

Under "Låtar på gränsen" i Sälen 22-24 september kommer du att erbjudas chansen att gå en ledarutbildning i FolkUngars arbetssätt. Som ledare för FolkUngars Musikverkstad kan du driva musikundervisning för barn utan att barnen behöver förkunskaper i musik eller kunna spela ett instrument. Så här skriver FolkUngar i inbjudan:

"Hej!
Välkommen till en ledarutvecklingsdag 24 september 2017 i samband med Låtar på gränsen – Dalarnas spelmansförbunds höststämma i Sälen! Vi vänder oss till dig som kanske inte ser dig själv som barngruppsledare men har lusten att göra något för andra -­‐ vi vet att du kan, om du bara kommer på den här kursen...."

Läs resten av inbjudan här!