Pers Hans kommer att inleda stämman i Sälen

Foto: Yvonne Cederqvist

Foto: Yvonne Cederqvist

Pers Hans kommer att inleda stämman i Sälen med en solokonsert på fredagskvällen i Fjällkyrkan. Stämmogeneralen Anders Bjernulf åkte hem till Pers Hans och gjorde en kort intervju:

Solokonsert Hans! Hur kom det sig?

Det var ju du som frågade Anders! Nädå, Jag tycker det är kul att spela själv, absolut!

Vad blir det för program?

Låtar från Östbjörka förstås, men också Bingsjö, Rättvik och lite eget. Jag har jobbat extra med det jag skall spela och en del kanske kommer tycka att det låter lite ovant. Men det är OK, alla får spela som de vill!

Hur länge har du spelat fiol?

Sedan jag var åtta år. Det var min farfar Pers Olle och pappa Erik som gjorde grunden. Jag har spelat nästan hela livet. Någon dipp har det väl varit men det har ju de flesta. Min son Alexander har betytt mycket för mig på senare år. Både i spelet men också som en garant för att min familjs spel förs vidare. Sen har jag har oväntat fått en ny fiol på äldre dagar. Jan Larsson har byggt den åt mig. Den nya fiolen blev verkligen en kick. En inte så liten kick!

Vi ses i Sälen Hans!

Absolut! Det blir kul.