Bjursås - Bollnäs


Bollnäsresan - Spelweekend med utbyte Dalarna-Hälsingland

Bjursås spelmanslag gör bussresa till Bollnäs. Under dagen kommer vi att leda och delta i spelkurser för att sedan förlusta oss med mat - dryck - allspel - buskspel

Fullständig information hittar du på: https://bjursspelmanslag.se/2017/03/17/bollnasresan-lor-son-13-14-maj/