Kontakt

LEDAMÖTER

Anna-Karin Jobs Arnberg, Therese Olsson och Emma Tysk.

SUPPLEANTER

Tommy Gjers, Anders Bjernulf, Johanna Hultgren, Jon Holmén, Lars Moberg, Olle Moraeus och Sven Roos

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Vissektion: Gunnar Turesson
Nyckelharpssektion: Olle Plahn
Vallmusiksektion: John -Erik Eggens
Valberedningen: Jenny Bergman
 

STADGAR

Våra stadgar (pdf)

Dokument

Årsredovisning 2016 (pdf)

Adress

Dalarnas Spelmansförbund
c/o Folkmusikens hus
Dalagatan 7
795 31 Rättvik
Telefon: 0248-79 70 50, Mobil: 0730-337 991
info@dalarnasspelmansforbund.se
 

Styrelse

Ordförande: Pontus Selderman
pontus@dalarnasspelmansforbund.se

Vice ordförande: Johan Nylander

Sekreterare: Sofia Sandén

Kassör/register: Kalle Liljeberg