Annie avgår efter 16 framgångsrika år

Annie Gunnarsson har efter 16 år avgått som ordförande för Malungs spelmanslag. Vid årsmötet hyllades hon stort för sina insatser med ovationer, blommor och gåvor. Till ny ordförande valdes Hans Bohm. Annie har länge varit en drivande kraft i spelmanslaget, långt innan hon blev ordförande 2000.

Annie Gunnarsson lämnar över ordförandeklubban till Hans Bohm vid årsmötet med Malungs spelmanslag. Foto: HANS-OLOV JOHNSSON

”Så entusiastisk, så engagerad, så intresserad av att göra ett bra arbete för spelmanslaget och att driva laget i olika aktiviteter”, sa Lisa Almlöf i ett tacktal till Annie. ”Under din tid som ordförande har du haft ett stort engagemang i att få med barn och ungdomar i laget och när vi blev utan ledare för lilla spelmanslaget såg du till att det fortfarande finns ett litet lag. När Skinnarspelet var på väg att läggas ner var du drivande i dess fortlevnad. Du har 'brunnit' för att Skinnarspelet ska leva vidare med spelmanslagets deltagande och du tog till och med på dig spelledarskapet förra året. Du tog initiativ till låthäftena med Selim (Bengtlars), Grop Olle (Eriksson) och Åker Erland (Jonsson) och nu senaste, Leismeboken. Du har verkligen brytt dig om och kommit ihåg oss alla i laget med blommor och uppvaktningar.” Så långt Lisa Almlöfs tal till Annie Gunnarsson på årsmötet.

I styrelsen för Malungs spelmanslag ingår nu Hans Bohm, ordförande, Jerker Hedlund, vice ordförande, Lisa Almlöf, kassör, Hans Johansson, sekreterare, och Ingalill Hårdén Hermansson.

Bland kommande engagemang kan nämnas Skinnarspelet 24-25 juni, dansspelning i Nedre Gärdsjö bystuga i Rättvik, för 29:e året i rad (!), den 9 juli, och 40-årsjubileum för Rihimäki-träffarna, vid Lejsme Pers stuga på Malungs finnmark, den 28 juli. Annie Gunnarsson har även i år lovat vara ledare för spelmanslagets insats i Skinnarspelet och hon fortsätter, tillsammans med Hans-Olov Johnsson, att ta sig an ungdomarna i Malungs lilla spelmanslag.

Text: Hans Bohm