Bingsjöstämman närmar sig 50-års jubileum

Den "nya" Bingsjöstämman börjar få några år på nacken och ett samtal runt fikabordet mellan Jonas Holmén, Lars Jobs, Per Gudmundson och Johan Nylander utmynnade i denna artikel om Bingsjöstämmans organisation och tankarna som låg till grund för vad stämman har blivit. Följ med på en tillbakablick till tiden då den nuvarande stämmans organisation tog form.

Byn i Rättviks finnmark blir folkmusiksveriges mittpunkt ett par dagar i juli. Foto: Hans Olander

Bingsjöstämman 50 år inträffar 2018, så den stora tillbakablicken får vänta ytterligare ett par år. Som en liten uppvärmning inför jubileet ska vi nu nöja oss med att blicka knappt 20 år tillbaka, till tiden för nystarten av Bingsjöstämman, 1998.

Musik vid Siljan var sedan stämmans start spindeln i nätet, men fick efterhand allt svårare att hantera arrangemanget. Efter 1997 års stämma aviserade MvS att dom skulle avsluta sitt engagemang i Bingsjöstämman.

Folkmusikens Hus i Rättvik, som var precis i starten av etableringen av sin egen verksamhet, pratade ihop sig med Dalarnas Spelmansförbund och Bingsjö by för att skapa en ny organisation som kunde driva Bingsjöstämman vidare. Jones Ulla Forsberg, Per Gudmundson, Lasse Jobs och Jonas Holmén var från början kärntruppen i arbetet med att bygga den nya Bingsjöstämman. Man kan säga att Folkmusikens Hus kom att ersätta Musik vid Siljan som organisatoriskt nav med året runt kansli och ansvar för marknadsföring, artistbokning, programläggning mm. Dalarnas Spelmansförbunds huvudansvar kom att bli dansmusiken och medverkan i programgruppen. Bingsjö by arbetar med att ställa i ordning byn med parkeringar, campingar, scener och dansbanor, renhållning och allt annat som måste fungera på plats. Tillsammans bildar vi Föreningen Bingsjöstämman.

Spelmän serverar korven på tisdagskvällen så att de som jobbar på onsdagen också ska få njuta av stämman. Foto: Hans Olander

I profilen för den nya Bingsjöstämman har själva ”stämman, mötesplatsen” alltid varit det centrala, att inte falla för frestelsen att festivalisera det genuina spelmansmötet. Det betyder inte att stämman har konserverats till att endast vara ”tradition”. Snarare ”LEVANDE tradition” som är något ytterligare, och bra beskriver vad som fått vara ledstjärnan för den nya Bingsjöstämman. Ytterligare spel- och dansplatser har tillkommit, det intima mötet i spel och dans har lyfts fram, ett kursutbud har växt fram, nyskapad folkmusik har en självklar plats, ett starkt fokus på våra unga folkmusikanter - och då inte bara från Sverige. Ungdomslägret ETHNO, som arrangeras i Rättvik sedan 2007 har kommit att bli ett viktigt och färgstarkt inslag med deltagare från hela världen, som ett exempel. Att stämman ska vara öppen och välkomnande för alla som är intresserade av folkmusik, oavsett kulturell bakgrund är en självklarhet. Bingsöstämman har alltid varit ”En stämma utan stängsel”, både andligen och i praktiken, och det kommer vi att fortsätta att vara.

Buskspelet - en av stämmans starkaste livsnerver. Foto: Hans Olander

Att under några dygn per år ta emot alla besökare på Rättviks finnmark ställer naturligtvis stora krav på arrangemanget. Förutom det som du kan läsa dig till i programmet är det många praktiska saker som måste fungera. Behovet av tillräckligt antal funktionärer är kanske den största utmaningen. Hantering av bilar och parkeringar, entréer, campingar, servering, bajamajor är alla exempel på sådant som sköts på frivillig basis.

Med gemensamma krafter kan vi förhoppningsvis fortsätta i många år till!

/Föreningen Bingsjöstämman

En av grundbultarna i stämmans miljömärkning är sophanteringen. Foto: Hans Olander